Wypożyczalnia samochodów

734-666-987 513-166-370Polityka Prywatności

Polityka prywatnosci | Wypożyczalnia samochodów RSRENT | rsrent.pl

Przedstawiamy Państwu nowe zasady na stronie rsrent.pl – Polityka Prywatności

I.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez RSRENT, tj.: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu.

II.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez RSRENT, we wszelkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz w celu realizacji ww. praw może się Pani/Pan skontaktować z nami poprzez skierowanie korespondencji na adres: biuro@rsrent.pl.

III.

RSRENT odpowie na Pani/Pana żądanie dotyczące danych osobowych bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca od zgłoszenia takiego żądania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Pani/Pana danych osobowych, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, RSRENT zastrzega sobie prawo do podjęcia dodatkowych czynności w celu weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek /żądanie.

IV.

Administrorem danych osobowych jest DELTA PROJEKT Sp. z o.o. zarejestrowana w KRS pod numerem 0000345744

Polub RSRENT